අධික උණුසුම ගර්භනී කාන්තාවන්ට අහිතකර විය හැකි – විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

අධික උණුසුම ගර්භනී කාන්තාවන්ට අහිතකර විය හැකි – විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට මුහුණ දී සිටින අධික උණුසුම නිසාවෙන් ගර්භනී කාන්තාවන් වැඩි වැඩියෙන් පීඩාවට පත් විය හැකි බවට වෛද්‍යවරුන් අනතුරු පළ කර තිබේ.

ඒ අනුව, අධික උණුසුම අහිතකර ලෙස බලපෑ හැකි බැවින්, දහවල් කාලයේදී එළිමහනේ යාමෙන් වළකින ලෙස, ගැබිණි මව්වරුන් සඳහා කාසල් වීදියේ කාන්තා රෝහලේ (CSHW) විශේෂඥ නාරිවේද විශේෂඥ සහ ප්‍රසව හා විශේෂඥ වෛද්‍ය මහාචාර්ය සනත් ලැනරෝල් ඉල්ලා සිටියේය.

“ඔවුන් හැකිතාක් නිවෙස්වලට වී සිටිනවා නම් හොඳයි. ඔබ සාමාන්‍යයෙන් වතුර ලීටර් දෙකක් පානය කරන්නේ නම්, ඒ වෙනුවට ලීටර් තුන හතරක් පමණ පානය කරන්න, මන්ද මෙම දැඩි රස්නය ඔබව විජලනය කිරීමට ඉඩ ඇති බැවිනි” මහාචාර්යවරයා මෙලෙස උපදෙස් දුන්නේය.

Share this: