අධ්‍යාපන ක්‍රමය ගැන ජනපතිගේ පොරොන්දුව

අධ්‍යාපන ක්‍රමය ගැන ජනපතිගේ පොරොන්දුව

සෘජුව හෝ වක්‍රව මෙරට අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩාකප්පල් කිරීමේ කිසිදු උත්සාහයකට කිසිසේත්ම ඉඩ නොදෙන බවත්, අවශ්‍ය නම් එවැනි හැසිරීම්වලට විසඳුම් සෙවීම සඳහා නව නීති සම්පාදනය කරන බවත් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.

රටේ අනාගතය හැඩගැස්වීමේදී අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමුඛ කාර්යභාරය අවධාරණය කළ ජනාධිපතිතුමා 21 වැනි සියවසේ ඉල්ලීම්වලට ගැලපෙන නවීන අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කිරීමේ තම සැලසුම් ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

මෙම උත්සාහයන් තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර කීර්තිය ඉහළ නැංවීමට ඔහු තවදුරටත් ප්‍රතිඥා දුන් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය (PMD) වාර්තා කළේය.

Share this: