අද සිට නව රථවාහන සැලැස්මක්

අද සිට නව රථවාහන සැලැස්මක්

පොල්දූව හන්දියේ සිට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාර්ගයේ හෝර්ටන් වටරවුම සහ කිංසි පාර දක්වා නව රථවාහන ධාවන සැලැස්මක් අද සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට පොලිස් රථවාහන අංශය තීරණය කර තිබේ.

මුලින් මෙය අත්හදා බැලීමක් ලෙස සිදුකිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත්, ඒ සඳහා අදාළ මාර්ගවල පොලිස් නිලධාරීන් යොදවා ඇති බවත්, පොලිස් රථවාහන අංශය පවසයි.

එහි අපේක්ෂාව ජනතාවට සිදුවන අවහිරතා මග හැරීම බවද පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

Share this: