අද පොළොන්නරුවට වයි – ෆයි

අද පොළොන්නරුවට වයි – ෆයි

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, අද පොළොන්නරුවට නොමිලේ වයි – ෆයි පහසුකම ලබාදීමේ වැඩසටහන ආරම්භ වීමට නියමිතය.

ප්‍රාදේශිය නගර වල නොමිලේ වයි – ෆයි කලාප ඇති කිරීමේ වැඩසටහන පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් රෝහල් පරිශ්‍රයෙන් ආරම්භ කරන බව ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව පවසයි.

ප්‍රාදේශීය නගර 100 කට අධික ප්‍රමාණයක් ආවරණය වන පරිදි මෙම නොමිලේ වයි – ෆයි කලාප ඇති කිරීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මත වනු ඇත.

තවද ජනාධිපතිවරණ මැතිවරණ ප්‍රකාශයේ සඳහන් නොමිලේ අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ සිදුකෙරෙන මෙම වැඩසටහන පසුගිය තිස් වන දින අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹදී ආරම්භ වූණි.

ශ්‍රීලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේ, ඉදිරියේදී සෑම ප්‍රාදේශිය නගරයක්ම ආවරණය වන පරිදි මෙම නොමිලේ වයි – ෆයි කලාප ඇති කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

Share this: