අත්තනගල්ල ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක ලෙස  අර්ජුන රණතුංග මහතා පත් කෙරේ ….

අත්තනගල්ල ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක ලෙස අර්ජුන රණතුංග මහතා පත් කෙරේ ….

අත්තනගල්ල ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක ලෙස අර්ජුන රණතුංග මහතා පත් කෙරේ.
 
ඒ මහතා අද (18) දහවල් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා අතින් සිය පත්වීම් ලිපිය ලබා ගත්තේය.
 
හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මහත්මියද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියාය.
 
( ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය – ඡායාරූප –  චන්දන පෙරේරා )
Share this: