අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී සුපරික්ෂාකාරී වෙන්න

අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී සුපරික්ෂාකාරී වෙන්න

ජනපතිගෙන් වැඩබලන පොලිස්පතිට උපදෙස්
අත්අඩංගුවට ගැනීම දඬුවමෙන් ‍ කොටසක් නොවන අතර, අත්අඩංගුවට පත්වීම පුද්ගල කීර්තිනාමයට හා සමාජ තත්ත්වයට දැඩි බලපෑමක් එල්ල කරන හෙයින් ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කිරීමේදී ඉතා සුපරීක්ෂාකාරීව හා දැඩිව නීතියට අනුකූලව ක්‍රියා කරන ලෙසට වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා දැනුවත් කරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර මහතා වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇත.

කිසියම් පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදුවිය යුත්තේ අදාළ වගකීම ඉටුකරන නිලධාරීන්ගේ වෘත්තීය තීන්දුව මත බවත්, එම රාජකාරිය ස්වාධීනව හා කිසිදු බිය ගැන්වීමකින් හෝ අනුග්‍රහයකින් තොරව සිදුවන බවට සහතික කර ගන්නා ලෙසටත් ජනාධිපතිතුමා විසින් දැනුම් දී ඇත.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු වැනි මහජන නියෝජිතයන් සහ වෛද්‍යවරු වැනි වෘත්තිකයන් සම්බන්ධයෙන් ඉහත කී රාජකාරිය ඉටුකිරීමේදී පොලිස් නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට පත්වන පුද්ගලයාට නිසි ගෞරවය ලබා දිය යුතුය.

එමෙන්ම මෙම උපදෙස් සියලු ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියන් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු වෙනසකින් තොරව අදාළ වන බවත්, කිසිදු තත්ත්වයක් යටතේ හෝ බාහිර අරමුණු වෙනුවෙන් ක්‍රියාවට නැංවීම නොකළ යුතු බවත්, කිසිදු අනවශ්‍ය බලපෑමකට යටත් නොවන ලෙසටත් දැනුම් දී ඇත. දූරදර්ශීව නිසි ලෙස රාජකාරි ඉටු කරන ලෙසට හා අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හිදී නීතිපති උපදෙස් පරිදි ක්‍රියා කරන ලෙසට ද ජනාධිපති ලේකම්තුමා විසින් වැඩබලන පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මහතාට උපදෙස් දී ඇත.

Share this: