අගහරුවාදාට ඒ ගැන කියනම්

අගහරුවාදාට ඒ ගැන කියනම්

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාළිගාවට ගොස් දළදා වහන්සේ වැඳ පුදාගෙන තිබේ.

ඊයේ පෙරවරුවේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා දළදා වහන්සේ වැඳ පුදාගත් බව ඔහුගේ මිතුරන්ගෙන් සහ සියලු මාද්‍යයන්ගෙන් දැනගන්නට ලැබිණ.

ඉදිරි මහ මැතිවරණයට තරඟ කිරිම සම්බන්ධයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගෙන් එහිදි මාධ්‍යවේදින් විමසීමක් කර තිබෙන අතර, ඊට පිළිතුරු දෙමින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළේ ලබන අඟහරුවාදා ඒ පිළිබද දැනගැනිමට හැකි වනු ඇති බවයි.

Share this: