අගමැති හිටපු ජනපතිගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

අගමැති හිටපු ජනපතිගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගෙන් “මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා රට තුළ යහපාලනය ඇති කළේ ද නැද්ද” යන්න පිළිබද ප්‍රකාශ කරන ලෙස ඉල්ලීමක් කර ඇත. යහපාලනයක් නොව යම පාලනයක් රට තුළ ඇති කර ඇති බවට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා චෝදනා කරනු ලබන්නේ ඔහුගේම පක්ෂයේ නායකයාට බව වික්‍රමසිංහ මහතා අදහස් පල කර සිටියේය.
අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අදහස් ප්‍රකාශ කර සිටියේ මහියංගණය හසලක ප්‍ර දේශයේ පැවති ජනහමුවකට එක්වෙමිනි.

Share this: