අගමැති රිෂි සුනක් පිළිබඳව විමර්ශනයක්

අගමැති රිෂි සුනක් පිළිබඳව විමර්ශනයක්

තම රජයේ අයවැයෙන් ප්‍රතිලාභ ලබන ළමා සුරැකුම් ව්‍යාපාරයක තම බිරිඳට අයත් කොටස් හෙළි කිරීමට අපොහොසත් වූ බවට එල්ල වන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් එක්සත් රාජධානියේ අගමැති රිෂි සුනක් විමර්ශනය කරමින් සිටින බව පාර්ලිමේන්තු නිරීක්ෂණ ආයතනයක් අනාවරණය කළේය.

ප්‍රමිති පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කොමසාරිස් ඩැනියෙල් ග්‍රීන්බර්ග් විසින් පසුගිය සතියේ විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලද අතර, අදාළ මූල්‍ය අවශ්‍යතා ප්‍රකාශ කිරීමේදී “විවෘතව සහ අවංකව” කටයුතු කරන ලෙස සාමාජිකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටින ආචාරධර්ම සංග්‍රහය උල්ලංඝණය කිරීම සම්බන්ධයෙන්, පාස්කු ඉරිදා සිට සඳුදා ආපසු පැමිණි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දුන් යාවත්කාලීන කිරීමකට අනුවය.

පාර්ලිමේන්තුව විසින් මන්ත්‍රීවරුන් විසින් මූල්‍ය අවශ්‍යතාවක් මත බලපෑ හැකි ඔවුන් පැවසූ දෙයක් හෝ ඔවුන් ගත් ක්‍රියාමාර්ග සති හතරක් ඇතුළත හෙළිදරව් කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

Share this: