අගමැති ඉන්දියාවේ නවදිල්ලියට ගොඩබසී

අගමැති ඉන්දියාවේ නවදිල්ලියට ගොඩබසී

ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරත වන අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉන්දියාවේ නවදිල්ලියට මීට සුළු මොහොතකට පෙර ළඟා වී තිබේ.

ඒ අනුව එරට වාණිජ හා කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා විසින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඇතුළු ලංකාවේ ධූත පිරිස පිළිගෙන ඇතැයි විදේශ වාර්තා පවසයි.

Share this: