අගමැතිගේ නියෝජිතයා ඇමති විජයදාස රාජපක්‍ෂ

අගමැතිගේ නියෝජිතයා ඇමති විජයදාස රාජපක්‍ෂ

අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ව්‍යවස්ථායකදායක සභාවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ නියෝජිතයා ලෙස නම් කරයි.

පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරනු ලැබු 19 වන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අදාළව පිහිටුවනු ලබන ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට ජනාධිපතිතුමන්, අගමැතිතුමන් හා කථානායකවරයා විසින් නම් කරන නියෝජිතයින් තිදෙනෙකු ඇතුළුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් 07 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත 10 දෙනෙකුගෙන් යුත් ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නියෝජිතයා ලෙස අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා නම් කර තිබේ.

Share this: