අංග සම්පූර්ණ මහ රෝහලක් හම්බන්තොටට

අංග සම්පූර්ණ මහ රෝහලක් හම්බන්තොටට

මොණරාගල, හම්බන්තොට හා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක තුනෙහි ඉහළ යමින් පවතින සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සදහා රුපියල් බිලියන 07ක වියදමින් නවීන තාක්ෂණයෙන් යුතු අංග සම්පූර්ණ රෝහලක් හම්බන්තොට ස්ථාපනය කිරීමට රජය පියවර ගෙන තිබේ.

මේ රෝහල මගින් මොණරාගල, හම්බන්තොට හා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක තුනෙහි ඉහළ යමින් පවතින සෞඛ්‍ය අනාරක්ෂිත තත්වයට පිලියමක් සැලසෙනු ඇත.

නෙදර්ලන්ත ආධාර යටතේ ඉදිකෙරෙන මෙම රෝහල ඇඳන් 900ක් සහිත ව අක්කර 10ක භූමි ප්‍රමාණයක ඉදිවනු ඇති බව වාර්තා වෙයි.

තවද දිගු කාලීනව ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයාට ද තම නෑ මිතුරන් සමඟ නැවතීමේ අවස්ථාවද මෙමගින් සැලසෙනු ඇත.

මහල් 10කින් යුතු ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයේ විවිධ නවාතැන් හා යටිතල පහසුකම් සහිත කලාපවලින් සමන්විත වෙයි.

Share this: