අංක තහඩු නැතිව යතුරු පැදියකින් ගමන් කල මහේන්ද්‍ර සිං දෝනිට රු. 500ක් දඩයක්.!

අංක තහඩු නැතිව යතුරු පැදියකින් ගමන් කල මහේන්ද්‍ර සිං දෝනිට රු. 500ක් දඩයක්.!

අසල්වැසි ඉන්දියාවේ තරාතිරම කුමක් වුව ද නීතිය සැමට සාධාරණව ක්‍රියාත්මක වන බව ඔප්පු වන සිද්ධියක් වාර්තා වේ.

ඉන්දීය ක්‍රිකට් නායක මහේන්ද්‍ර සිං දෝනි නිසි පරිදි අංක තහඩු සවි නොකර ඔහු උපන් නගරය වන රාංචිහි දෝනි සිය යතුරු පැදිය ධාවනය කර තිබේ.ඉන්දීය මෝටර් රථ පනත අනුව යතුරු පැදිවල ඉදිරිපස සහ පසුපස කෙලින් සිට බැලූ විට තිරස් අතට අංක තහඩු තිබිය යුතු ය.

මේ සම්බන්ධයෙන් ලද පැමිණිල්ලකට අනුව මහේන්ද්‍ර සිං දෝනිගේ නිවසට පොලිස් නිලධාරියෙකු යවා රු. 500ක් දඩ වශයෙන් ලබා ගත් බවද,දෝනි එහිදී සිය වරද වටහා ගෙන කැමැත්තෙන් ම දඩය ගෙවූ බවද ඉන්දීය පොලීසිය ප්‍රකාශ කළේය.

Share this: